Articles de revista

Comparteix Share

 

Als següents repositoris es poden buscar articles per paraula clau.
RACO: Revistes catalanes en accés obert
UPCommons: Dipòsit institucional de la producció científica de la  UPC en accés obert
Dialnet: Portal de difusió de la producció científica d'àmbit hispà

Arnau, R. La mineria del Bages. Visió retrospectiva. Miscel·lània d’Estudis Bagencs. 1984, núm. 3, p. 53-58.

 

Arredondo, M. C. [et al.]. Determinación del patrimonio geológico, cultural e histórico en la creación de geoparques como instrumento de conservación y desarrollo local. Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero. 2013. núm. 20, p. 45-52. Disponible a: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4241418

 

Allué, E. [et al.]. Cova del Toll (Moià, Bages): Perspectiva paleoambiental i arqueobotànica del Plistocè i Holocè. Quadern de Prehistòria Catalana. 2003, núm. 21, p. 21-38. Disponible a: http://www.raco.cat/index.php/QuadernPrehistoriaAAG/article/view/279749

 

Asensio, D.; Dalmau, C.G.; Sànchez, E. Un fossat del període ibèric ple en el nucli fortificat del Cogulló (Sallent, Bages). Revista d’arqueologia de Ponent. 2011, núm. 21, p. 157-163. Disponible a: http://www.raco.cat/index.php/RAP/article/view/252325

 

Badia, J. La salinització de la conca del Cardoner-Llobregat al Bages. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural. 2001, núm. 69, p. 127-138. Disponible a: http://www.raco.cat/index.php/ButlletiICHN/article/view/163699/215597

 

Bech, J. [et al.]. Pedogeochemical mapping of Cr, Ni and Cu in soils of the Barcelona province (Catalonia, Spain): Relationships with soil physico-chemical characteristics. Journal of Geochemical Exploration. 2008, vol. 96, núm. 2-3, p. 106-116.

 

Boixader, A. Un centre d'interpretació a l'entorn de la mineria del carbó: el Museu de les Mines de Cercs (Berguedà). Trobades Culturals Pirinenques. 2008, núm. 4, p. 71-78. Disponible a: https://www.raco.cat/index.php/TrobadesPiri/article/view/340346

 

Burgueño, J. Sortida d’estudi a Manresa i el Pla de Bages. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 200, p. 323-328. Disponible a: http://www.raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/212922

 

Canas, J. A. Estudio mediante técnicas de Geo-radar del subsuelo y galería de la mina de sal de Cardona para su habilitación como itinerario cultural. Geogaceta. 1996, vol. 20, núm. 4. Disponible a: Biblioteques de la UPC

 

Cerdán, R. [et al.]. Anàlisi del paisatge del Bages. Perspectives territorials. 2004, núm. 6, p. 13-21. Disponible a: http://www.raco.cat/index.php/PerspectTerrit/article/view/90990/154612

 

Climent F.; Rubio C. The geopark of Central Catalonia, Spain. European Geoparks Network Magazine. 2013, núm. 10 p. 48. Disponible a: Biblioteca Campus Universitari de Manresa.

 

Climent, F.; Mata, J. M. La muntanya de sal de Cardona. El Pou de la gallina. 2015, núm. 311, p. 21. Disponible a: http://www.elpou.cat/redaccio/arxius/imatgesbutlleti/Juliol-agost%202015%20TOT%20baixa.pdf

 

Climent, F.; Mata, J. M. El pont Foradat, racó d’interès geològic. El Pou de la gallina. 2015, núm. 313, p. 25. Disponible a: http://elpou.cat/redaccio/arxius/imatgesbutlleti/Octubre%202015_TOT%20baixa.pdf

 

Climent, F.; Mata, J. M. Les coves de Montserrat. El Pou de la gallina. 2016, núm. 321, p. 21. Disponible a: http://www.elpou.cat/redaccio/arxius/imatgesbutlleti/Pou_Juny_TOT.pdf

 

Climent, F.; Mata, J. M. Terrassa fluvial de Puigberenguer. El Pou de la gallina. 2016, núm. 323, p. 21. Disponible a: http://elpou.cat/redaccio/arxius/imatgesbutlleti/Setembre_2016_TOT_Baixa.pdf

 

Climent, F.; Mata, J. M. Les coves del Toll. El Pou de la gallina. 2016, núm. 325, p. 21. Disponible a: http://elpou.cat/redaccio/arxius/imatgesbutlleti/Novembre_2016_TOT_Baixa.pdf

 

Climent, F.; Mata, J. M. L'aiguabarreig del riu Cardener amb el Llobregat. El Pou de la gallina. 2017, núm. 335, p. 22. Disponible a: http://elpou.cat/redaccio/arxius/imatgesbutlleti/El%20Pou%20de%20la%20gallina-Octubre%202017.pdf

 

Climent, F.; Mata, J. M. El meandre de Castellbell. El Pou de la gallina. 2017, núm. 337, p. 23. Disponible a: http://elpou.cat/redaccio/arxius/imatgesbutlleti/El%20Pou%20de%20la%20gallina_%20Desembre%202017.pdf

 

Climent, F.; Mata, J. M. Paisatge fluvial del Cardener a Manresa. El Pou de la gallina. 2018, núm. 344, p. 26. Disponible a:  http://elpou.cat/redaccio/arxius/imatgesbutlleti/El%20Pou%20de%20la%20gallina%20juliol-agost%202018.pdf

 

Climent, F.; Mata, J. M.; Girabal, J. El meandre de Sant Benet de Bages. El Pou de la gallina. 2019, núm. 349, p. 22. Disponible a:  http://elpou.cat/redaccio/arxius/imatgesbutlleti/El%20Pou%20de%20la%20gallina%20gener%202019.pdf

 

Climent, F.; Mata, J. M.; Girabal, J. La serra de Picancel. El Pou de la gallina. 2018, núm. 348, p. 22. Disponible a:

http://elpou.cat/redaccio/arxius/imatgesbutlleti/El%20Pou%20de%20la%20gallina%20desembre%202018.pdf

 

Fàbrega, A. El patrimoni de la mineria de la potassa al Bages. Dovella. 2017, núm. 121, p. 13-22. Disponible a: https://www.raco.cat/index.php/Dovella/article/view/343524

 

Falguera, S. Castellets miners conservats a Catalunya, en explotacions mineres no metàl·liques (I): Els castellets miners conservats a la conca potàssica de Catalunya. Sector de la conca del Cardoner (Cardona i Súria, Bages, Barcelona). Butlletí del Centre d’Estudis de la Natura del Barcelonès-Nord. 2008, núm. 3, p. 289-308.

 

Falguera, S. Castellets miners conservats a Catalunya, en explotacions mineres no metàl·liques (II): Els castellets miners conservats a la conca potàssica de Catalunya. Sector de la conca del Llobregat (Balsareny, Sallent, Bages, Barcelona). Butlletí del Centre d’Estudis de la Natura del Barcelonès-Nord. 2009, vol.8, núm. 1, p. 59-74.

 

Farré Ribes, M. Del coleccionismo rural a la expresión personal del patrimonio, un camino de diálogo y pluralidad. Revista d’etnologia de Catalunya. 2016, núm. 41, p. 153-166.

 

Fernández, E. Fuentes de información para trabajar el patrimonio geológico en el aula. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. 2014, Vol. 22, núm. 1, p. 81-84.

 

Fernández, E. [et al.]. Actividades de divulgación del patrimonio geológico en geoparques. Enseñanza de las ciencias de la tierra: Revista de la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. 2014. Vol. 22, núm. 1, p. 61-68. Disponible a: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4869366

 

Fuertes, I. [et al.]. El valor diáctico del patrimonio geológico y el valor patrimonial de los recursos didácticos. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. 2014, Vol. 22, núm. 1, p. 69-80.

 

Geoparques de España. AireLibre. 2016. núm. 258, p.34-57. Disponible a: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6554797

 

Girabal, J. Aprendre geologia urbana. Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària. 2008, núm. 10, p. 18-21. Disponible a: http://www.raco.cat/index.php/Ciencies/article/view/105003/131296

 

Gorostiza, S. Potash Extraction and Historical Environmental Conflict in the Bages Region (Spain). Investigaciones geográficas. 2014. núm. 61, p. 5-16.  Disponible a: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4739250

 

Guiteras, G.; Boixader, S. Una vegada hi havia un mar... El Geoparc de la Catalunya Central. Experiències Descobrir. 2017, Vol. primavera-, núm. 6, p. 50-61.

 

Gutiérrez, V. IBERPOTASH, la reingeniería en una minería tradicional. Revista del Instituto de Estudios Económicos. 2012. núm. 2, p. 137-152.  Disponible a: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4156520

 

López-Abente, G. [et al.]. Municipal distribution of bladder cancer mortality in Spain: Possible role of mining and industry. BMC Public Health. 2006, núm. 6.

 

Los 13 nuevos Geoparques declarados por la UNESCO. AireLibre. 2018, núm. 275, p. 54-69.

 

Llurdés, J. C. Les activitats turístiques de nova creació: una estratègia de reconversió econòmica i ambiental per a zones en decadència. L'exemple del turisme de patrimoni miner a Cardona (Bages). Documents d'Anàlisi Geogràfica. 1995, núm. 27, p. 75-95. Disponible a: http://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/view/41703/52559

 

Llurdés, J. El nou turisme de patrimoni industrial i miner, alternativa de futur?. L'Erol: revista cultural del Berguedà. 1995, núm. 47, p. 8-11. Disponible a: https://raco.cat/index.php/Erol/article/view/172244

 

Llurdés, J. C.; Diaz Soria, I.; Romagosa, F. Patrimonio minero y turismo de proximidad: explorando sinergias. El caso de Cardona. Documents d’Anàlisi Geogràfica. 2016, Vol. 62, núm. 1, p. 55-77. Disponible a: http://dx.doi.org/10.5565/rev/dag.231

 

Llurdés, J. C. [et al.]. Conflictos locacionales en territorios en crisis. Turismo y residuos en Cardona (Barcelona). Anales de Geografía de la Universidad Complutense. 1999, núm. 19, p. 119-140. Disponible a: http://revistas.ucm.es/ghi/02119803/articulos/AGUC9999110119A.PDF

 

Maestra, J. P.; Alòs, L. F. El Picapoll a Catalunya i el Bages : notes històriques. Dossiers agraris. 2006. p. 9-28. Disponible a: http://www.raco.cat/index.php/DossiersAgraris/article/view/169904

 

Mata, J. M. Estudio de algunos indicios cupríferos en la Depresión geológica del Ebro (Bages, Cataluña). Geogaceta. 1990, núm. 8, p.52. Disponible a: http://www.sociedadgeologica.es/archivos/geogacetas/Geo08/Art19.pdf

 

Mata, J. M. El “Ecomuseo de la comarca del Bages”, un gran instrumento didáctico para la enseñanza de la geología. Zubía. 1997, núm. 15, p. 101-106. Disponible a: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=110368

 

Mata, J. M. La mineria i el patrimoni miner. Dovella. 2017, núm. 121, p. 23-29. Disponible a: https://www.raco.cat/index.php/Dovella/article/view/343525

 

Morros, J.; Puigferrat, C. Una obra de sanejament del segle XVIII: la mina de desguàs de l’Estany (el Moianès). AUSA: Publicació del Patronat d’Estudis Osonencs. 2010, vol. 24, núm. 166, p. 753-780. Disponible a: http://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/239202/321657

 

Pancorbo, A. La protecció del patrimoni municipal. Eines de gestió, recuperació i divulgació. El cas de Cardona (2000-2014). Dovella. 2015, núm. 116, p. 16-29. Disponible a: https://www.raco.cat/index.php/Dovella/article/view/304216

 

Prat, J. M.; Díaz, I. La repetició de visites en el turisme industrial: Aplicació d’un model d’equacions estructurals al Bages i al Berguedà. Documents d’Anàlisi Geogràfica. 2014. vol. 60, núm. 2, p. 349-368. Disponible a: http://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/view/291340

 

Proyecto Phoenix de Iberpotash: el mayor plan industrial de España. Canteras y explotaciones. 2014. núm. 566, p. 34-35. Disponible a: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4688373

 

Queralt, E.; Riera, M. Els Fosfats a les coves del Salnitre (Collbató). Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural. 2000, núm. 68, p. 15-25. Disponible a: http://www.raco.cat/index.php/ButlletiICHN/article/view/163678/215576

 

Quero, J. M. [et al.]. La red de geoparques espanyoles. Quercus. 2013, núm. 325, p. 37-48.

 

Rosas, J. Parques Mineros, Ecomuseos y Geoparques. Estrategias de puesta en valor. Revista de Geografía Norte Grande. 2016, núm. 65, p. 233-237. Disponible a: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5780182

 

Rovira, M. [et al.]. Balance salino en la cuenca del río Llobregat. Afinidad: Revista de química teórica y aplicada. 2008, vol. 65, núm. 537, p. 350-359.

 

Rovira, M. [et al.]. Empleo de isótopos ambientales para discernir la contaminación salina de la cuenca del río Llobregat. Afinidad: Revista de química teórica y aplicada. 2006, vol. 63, núm. 526, p. 350-359.

 

Sabí, J. Los cambios de paisaje en un sector occidental de la comarca de Bages (Barcelona). Documents d'Anàlisi Geogràfica. 1983, núm. 3, p. 121-151. Disponible a: http://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/view/41310/52144

 

Sardans, J. Geoparc de la Catalunya Central. El Pou de la gallina. 2016, núm. 316, p. 9. Disponible a: http://www.elpou.cat/redaccio/arxius/imatgesbutlleti/Gener%202016_TOT_baixa.pdf

 

Serra, R. El patrimoni miner. El repte del coneixement. Dovella. 2017, núm. 121, p. 5-13. Disponible a: https://www.raco.cat/index.php/Dovella/article/view/343523

 

Vigorós, E. C.; Enfedaque, A. F.; Galter, J. T. Els monuments megalítics del marge dret del riu Cardener (Bages). Pyrenae. 2005. núm. 36, p. 41-85. Disponible a: http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/view/145150/196970

 

Vila, J. La comarca del Bages: Condicions físiques i realitat comarcal. Miscel·lània d’Estudis Bagencs. 1984, núm. 3, p. 59-69.

darrera modificació: Maig 2019
RSS RSS  Sobre aquest web  Accessibilitat Biblioteca del Campus Universitari de Manresa
© UPC (obriu en una finestra nova). Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech